Raphael Katz Portfolio Web Design | Film Making | Architecture | Photography

תהליך עבודה

עבודה עם השטח

חשיבה על הפרדה וחיבר בין שני הצדדים

 • הפרדה באמצעים נופיים: מים וצמחייה
 • חיבור באמצעות התרחשויות חברתיות משותפות: טיילת שבסופה מבנה ציבור משותף


  סקיצה


  מיקום המבנה ויחסי הטיילת - מבנה

 • העברת המבנה למרכז הטיילת אל מול השטחים הפתוחים של שני הצדדים.
 • מעבר הטיילת דרך המבנה.
 • חשיפה של מבקרי הטיילת אל ישומי המבנה.


  מודל 1:1000


  פיתוח נופי

 • יצירת הפרדה מאוזנת וחיובית באמצעות "פריסה" של הסוללה על פני כל מרחב התפר
 • יצירת פארק בריכות נוי לאורך כל המרחב עם שביל הליכה שחוצה אותו ואת המבנה
 • יצירת מקומות שהיה איכותיים עבור שני הצדדים


  מודל 1:1000


  ביסוס המבנה

 • חצרות פנימיים שמשרתות ישומים שצריכים מרחב פרטי
 • יצירת הרגשה של כניסה למבנה משביל ההליכה באמצעות המבננים במפלס העליון
 • מעבר היקפי שמקשר בין ישומי המבנה ומשקיף אל החצר הפנימית


  מודל 1:500


  שלבי פיתוח מוקדמים של המבנה

  המשך פיתוח המבנה

 • פיתוח יחסי הגומלין בין הרחוב העילי למבנה, שקיפות.
 • יחסי גלריה – חוגי יצירה
 • פיתוח הכניסה מכיוון קיסריה
 • פיתוח הגשר כדי לאפשר התרחשויות מכוונות – מפגש, צפייה, השקפה.

  מודל 1:500    


  חקירת מבנה שצומח מקרקע חולית  תכניות עבודה אחרונות
  פרוגרמה - תהליך עבודה - תוצאה סופית

 • Web Design Film Making / Film Editing Flash Animation Digital Photography Home Contact Raphael Katz