Raphael Katz Portfolio Web Design | Film Making | Architecture | Photography

פרוגרמה - בין ג'סר א-זרקא לקיסריה

המפגש החזיתי בין שני היישובים השכנים הינו בעייתי. הפערים התרבותיים והמרחק הקצר מולידים שכנות לא בריאה.

תושבי קיסריה מתלוננים על רעש ומפגע חזותי (נושא השנוי במחלוקת בקיסריה)

בהעדר ראייה תכנונית רחבה, פעלה קיסריה באופן חד צדדי והקימה את הסוללה. הסוללה פתרה את הבעיות הנ"ל במידה חלקית בלבד, ובמקביל גרמה לעוגמת נפש ולנזק באיכות החיים של הצד השני.

ההפרדה הקיימת:

ההפרדה הקיימת
דרוש איזור חיץ שיתן מענה על טענות הצדדים ויתן לכל צד את המרחב שלו הוא זקוק.

פרוגרמה לתכנון

מטרות:
 • יצירת איזור חיץ מאוזן והוגן לשני הצדדים
 • יצירת "במה" לקשר בין שני הצדדים
 • יצירת מקום איכותי לטובת שני היישובים בפרט ולגורמים חיצוניים בכלל
 • מענה על תלונות קיסריה על הרעש ומפגע חזותי

  התכנון יפעל בכמה מישורים:

 • הפרדה
 • קשר
 • יצירת מקום


  הפרדה ויצירת מקום

  ההפרדה נוצרת באמצעות פריסת ה"סוללה" על פני כל מרחב התפר כך שמתקבלים שיפועים מתונים, קלים לחצייה. התנועה יכולה לזרום באופן חופשי, אך גובה החומר הדרוש לחסימה אקוסטית וחזותית נשמר. יצירת פארק אורכני כאיזור חיץ ברוחב של כ-160 מטרים שלאורכו שביל הליכה יוצר חווית טיול גדושה במקומות שהייה לטובת שני הצדדים. הפארק הופך את קו התפר מחצר אחורית שמפנים אליה את הגב למקום ירוק ומטופח. הפרדה ויצירת מקום


  שדרת העצים כמעצבי הגבול

  לאורך שביל ההליכה האורכני ישולבו במרווחים שווים ברושים שתפקידם ליצור חוויה של חציצה. מהצד של קיסריה נשקף הפארק האורכני שמלווה בשדרת עצים צרים וגבוהים, אך משביל ההליכה נשקף הנוף הממוסגר בין עצי הברוש.
  שדרת העצים כמעצבי הגבול

  קשר

  במרכז הפארק האורכני, ממוקם מרכז תרבות ויצירה לילדים ונוער. מטרת המבנה הינו לחשוף את הפרט לצד השני ולתת במה ליצירת קשרים בין שני הקהילות. המבנה מתמקד בעיקר בילדים ונוער מפני שזוהי אוכלוסייה סקרנית מטבעה, תפיסת העולם שלהם אינה מקובעת והם יהיו יותר פתוחים לקשר אם הצד השני. המבנה מושקע בקרקע על מנת ליצור מקום התכנסות מומנך.

  במה לקשר:
  במה לקשר

  במה לקשר
  ילדים בג'סר ובקיסריה

  המטרה היא לשלב את המבנה בפארק, כך שהיישומים במבנה יזכו לחשיפה מירבית, וכך יוכל המבנה לינוק מהכוח של הפארק.


  הסימביוזה בין הפארק למבנה

  שביל ההליכה של הפארק חוצה את המבנה בפורמט של רחוב. דרך הרחוב יכול המבקר לראות מה מתרחש בכל יישומי המבנה. המבנה מצד אחד משווק את עצמו לעוברים דרכו ומצד שני חושף את העוברים לאפשרות של קשר עם הצד השני. הסימביוזה בין הפארק למבנה

  פרוגרמה - תהליך עבודה - תוצאה סופית


 • Web Design Film Making / Film Editing Flash Animation Digital Photography Home Contact Raphael Katz