Raphael Katz Portfolio Web Design | Film Making | Architecture | Photography

בין ג'סר א-זרקא לקיסריה - מרכז תרבות ויצירה לילדים ונוער

סמסטר רביעי
פקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון
מנחה: ארכיטקט עמוס וכמן
הגשה: יולי 2005

רקע:

בין ג'סר א-זרקא לקיסריה חוצצים כ-160 מטר של חולות. המפגש החזיתי בין הכפר הערבי דל האמצעים, לישוב היהודי המבוסס, העיב על היחסים בין שני האוכלוסיות הקוטביות ומלווה בקונפליקטים רבים. קיסריה הקימה סוללת עפר שתפקידיה שנויים במחלוקת. אנשי קיסריה מחד טוענים שהסוללה מונעת גניבות מצד ג'סר ומגנה בפני רעש המסגדים ויריות השמחה. בג'סר מנגד טוענים שהסוללה נועדה להעלות את ערך הנדל"ן של המגרשים הקרובים לכפר שמחיריהם נמוכים אל נוכח הקרבה לכפר.

התרגיל:

לעצב מחדש את מרחב התפר בין שני הישובים ולתכנן מבנה ציבור בתחום


תצלום אוויר של הסוללה לאחר הקמתה (לחץ להגדלה)

פרוגרמה - תהליך עבודה - תוצאה סופית
Web Design Film Making / Film Editing Flash Animation Digital Photography Home Contact Raphael Katz